Hem

Jan Carlstein

Stipendium 2019


3000 kronor

Göta Älvdalens Konstförenings stipendium till en ung lovande konstutövare inom Götaälvdalsområdet till stöd och inspiration för studier och fortbildning.Ansökan ska innehålla personuppgifter, presentation, konstform, utbildning, eventuell planerad utbildning.


Ansökan eller förslag ska vara föreningen tillhanda senast 31 januari 2019 på adress Jan Carlstein Nordkroksvägen 447, 46834 Vargön

jan.carstein@gmail.com

tel 0761 900665

2017 års stipendiat Elin Dahlöf


2016 års stipendiat var Julia Tienvieri

Välkommen till GÄK -Göta Älvdalens konstförenings hemsida. En förening öppen för alla som är intresserad av konst. Föreningen har varit verksam sedan 1944.


Bli medlem

genom att skicka dina uppgifter i formuläret under kontakt eller maila

Jan Carlstein

jan.carlstein@gmail.com

Medlemsavgift 250 kr

 Bankgiro 5241-5791